تازه ترین
خانه » شماره حساب ستاد بازسازی » شماره حساب جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای بازسازی عتبات عالیات

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای بازسازی عتبات عالیات

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای
بازسازی عتبات عالیات
حساب سپهر ۰۱۰۰۸۸۸۰۰۰۰۰۸ بانک صادرات
حساب جاری ۲۱۴۳۵۴۷۱۱۱۲۲۲۱۰ بانک انصار
کارت به کارت ۰۰۹۱-۱۳۸۵-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار
حساب جاری ۱۰۰۰ بانک مهر اقتصادشعبه مرکزی اهواز
حساب سیبا ۰۱۰۷۱۷۰۵۹۳۰۰۲ بانک ملی
حساب جاری ۱۸۰۰۰۵۶ بانک سپه شعبه مرکزی اهواز
حساب جاری ۱۵۰۸۴۸۲۶ بانک رفاه کارگران شعبه۲تامین اجتماعی اهواز
حساب جاری ۱۴۰۰۵۰۲۹۸۵۶ بانک مسکن شعبه مرکزی اهواز
حساب جام بانک ملت ۴۸۲۸۲۸۲۸۶۴ {ویژه حرم حضرت زینب(س)}

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد
ارسال