تازه ترین
خانه » اخبار » متبرعین مشارکت کننده در  بازسازی حرم های مطهر عتبات
متبرعین مشارکت کننده در  بازسازی حرم های مطهر عتبات

متبرعین مشارکت کننده در  بازسازی حرم های مطهر عتبات

 

نام و نام خانوادگی متبرع شماره فیش واریزی مبلغ اهدایی شهرستان مربوط به حرم
شهید عبدالمحمد فعال 474774 000/000/50 ريال   سامرا
مرحوم محمد رضا نظری 474774 000/000/50 ريال   سامرا
حاج محمود دلوار 080627 000/000/5 ريال   امام حسین (ع)
حاج علی بابا شمس خوزانی 1439361 و 846193 000/000/20 ريال   سامرا
سید حسن موسویان 360504 000/000/5 ريال اهواز امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)
محمد محلی 891392 000/000/5 ريال بهبهان حرم حضرت عباس (ع)
خ فتانه باقری 139 زیورآلات 000/463/5 ريال اهواز حرم حضرت عباس (ع)
علی سلیمانی فرد 182825-2027 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم حاج محمد حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
حاجیه خانم روبخیر برات زاده 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
مرحوم مصطفی شریفی 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
حاجیه خانم شاهزاده اسکندری 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
شهید غلامرضا حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
شهید حسن حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
شهیده مریم حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
شهید حسن حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
حسین حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
خ مهشید شریفی 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
محسن حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
مهدی حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
فاطمه حسین نژادیان 286888 000/000/10 ريال استان امام حسین (ع)
حاجیه خانم کوکب باغ پناه 1671816 000/000/15 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
کوثر مکوندی زیورآلات 000/000/8ریال مسجدسلیمان امام حسین (ع)
خانم حسین پور زیورآلات 000/000/10 مسجدسلیمان صحن حضرت زهرا(س)
یاوری زیورآلات 000/000/15 مسجدسلیمان صحن حضرت زهرا(س)
امیر حسین معماری 597537 000/000/10 امیدیه امام حسین (ع)
خ قدم خیر  حیدری 548851 000/600/7 اهواز امام حسین (ع)
محمد محلی 674889  صادرات 000/000/5 بهبهان امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)
خ الهام اتحادی 65567 مهر 000/000/5 خرمشهر امام حسین(ع)
محمد محلی 224 زیورآلات 000/374/16 بهبهان امام حسین(ع)
حاج مرتضی عوض پور 224 زیورآلات 400/114/4 بهبهان امام حسین(ع)
سکینه تورانداز 240 زیورآلات 000/480/12 اهواز عسکریین (ع)
خ محمودی 342796 ملی 000/000/5 امیدیه صحن حضرت زهرا(س)
حاج کریم آلبو کرد 2417317 انصار 000/000/10 ريال اهواز امام حسین (ع)
حاج کریم آلبو کرد 2417317 انصار 000/000/10 ريال اهواز حضرت عباس (ع)
صادق سلطانی 149450 کارت خوان اهواز 000/000/200 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
خ زینب بختیاری 189081/2027 سپه 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
حاجیه خانم زرین رضایی 2423304 انصار 00/500/2 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
خ در خاتون آزادی بخش 917567 انصار 000/000/20 ريال امیدیه صحن حضرت زهرا(س)
خ پری علاسوند صالحی 190936/2027189575/2027 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
محمد اجیلی 290013 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
خ مریم بانو رکاب ساز 037 زیورالات 031/689/60 ريال استان حضرت عباس (ع)
محمد اسماعیل اعتقاد 805688 ملی 000/000/10 ريال استان حرمین شریفین (ع)
محمود ماپار 449117 انصار 000/000/5 ريال اهواز حرمین شریفین (ع)
خ هدیه سمومی فر 048 زیورآلات 000/300/5 ريال اهواز حرم امام حسین (ع)
عبدالرحمان عالمیان 164823 صادرات 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
خ رویخیر شوشتری 83967 ملی 000/000/7 ريال اهواز حرم امام حسین (ع)
خ لیلا شاطر پور 055 زیورآلات 500/737/10 ريال استان حرم عسکریین (ع)
روح الله روانان 475 سپه 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا(س)
خ سیده زهرا حسن زاده 057 زیورآلات 500/037/11 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
سید محسن بت شکن 2417985 انصار 000/000/6 ريال اهواز حضرت عباس (ع)
سیده زهرا عدنانی 552111 انصار 000/000/15 ريال امیدیه حرمین شریفین (ع)
خ دکتر حبیبه صادقی 067 زیورآلات 338/275/13 ريال امیدیه صحن حضرت زهرا(س)
شهید ابراهیم دبیری 641330 ملی 000/000/10 ريال ماهشهر حرمین شریفین (ع)
لیلا موسوی مقدم 072 زیورآلات 000/319/4 ريال دشت آزادگان صحن حضرت زهرا(س)
حاج غلامرضا فروشانی 1294219 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
محمد جعفر سلیقه 085 زیورآلات 000/500/10 ريال استان صحن حضرت زهرا(س)
کبری شیرعلی 095 زیورآلات 600/200/12 ريال اهواز صحن حضرت زهرا(س)
علی پناه قاسمی 934774 انصار 000/000/10 ريال گتوند حرم حضرت عباس (ع)
محمد معتمدی 096 زیورآلات 000/670/70 ريال شوش صحن حضرت زهرا (س)
سیده زهرا بیگم رئیسی 181237/46 ملت 000/000/50 ريال استان صحن حضرت زهرا (س)
محمد وحید نبی طالبی دهکردی 107 زیورآلات 846/701/9 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحومه روبخیر خیاطیان 1683436 انصار 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
خاور رضایی 123 زیورآلات 000/580/9 ريال گتوند حرم امام حسین (ع)
حاجیه خانم سمیه سپهری منش 221420 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحومه مشهدی شریفه احمد زاده 0562911 رفاه 000/000/10 ريال امیدیه حضرت ابوالفضل (ع)
سیده زهرا حسن زاده 133 زیورآلات 000/450/12 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
غلامرضا سلطانی 221459 ، 636731 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم حاج عبدالکریم اشرف مدرس 791754/23 ملت 000/000/5 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم تاج بیگم طباطبایی 152 زیورآلات 000/000/50 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
فاطمه چادر دوزاده 331021 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم اسماعیل پاپی زاده 331021 انصار 000/000/10 ريال اهواز امام حسین ع و حضرت عباس ع
فاطمه حافظی نژاد 159 زیورآلات 000/832/7 ريال دشت آزادگان امام موسی کاظم (ع)
بنی اسد 157 زیورآلات 000/870/18 ريال اهواز امام حسین (ع)
حاجیه خانم مریم دانش 156730 صادرات 000/000/10 ريال استان صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم مهین وحدانی 4420 انصار 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
فاطمه سلطان مشعلچی زاده 958484 ، 958793 مهر 000/000/12 ريال دزفول صحن حضرت زهرا (س)
حوا قنواتی 3890463 انصار 000/000/5 ريال امیدیه صحن حضرت زهرا (س)
غلامرضا اولاد کرمانشاه 969145 ملی 000/000/20 ريال استان صحن حضرت زهرا (س)
شهید عبدالکریم کجباف 1683531 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم فاطمه مرید پور 1683532 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
زینب الهی 969541 ملی 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
زهره شاهوار پور 198 زیورآلات 000/364/5 ريال استان امام حسین (ع)
زهرا شاهوار پور 199 زیورآلات 000/047/7 ريال استان امام حسین (ع)
دکتر آذر مستوفی 200 زیورآلات 000/339/12 ريال اهواز موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع)
خانم صبائی 204 زیورآلات 000/140/4 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم فاطمه بهمئی 750330 صادرات 000/000/10 ريال امیدیه صحن حضرت زهرا (س)
حاج عبدالکریم لنگ باف 1444283 انصار 000/000/3 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
فریبا عالیپور 208 000/111/5 ريال ایذه امام حسین (ع)
حاجیه خانم فاطمه کاظمی اسفه 649637 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاج علی کاظمی اسفه 649637 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
کمک های مردمی جمع آوری شده توسط دفتر امام جمعه شهرستان اندیمشک 214 زیورآلات 500/554/67 ريال اندیمشک امام حسین (ع)
بسیج خواهران امیدیه 112551 000/000/5 ريال امیدیه صحن حضرت زهرا (س)
بلقیس نظری وانانی 411225 ملی 000/000/5 ريال استان استان
حاجیه خانم فاطمه نصر زرگانی 006 زیورآلات 000/000/45 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حلیمه بهمئی 404566 انصار 000/000/5 ريال امیدیه امام حسین (ع)
فاطمه عطرفه 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر صحن حضرت زهرا (س)
صالحه ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر صحن حضرت زهرا (س)
زهرا ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر صحن حضرت زهرا (س)
بشرا محسین عریضی 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر صحن حضرت زهرا (س)
مهدی ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر صحن حضرت زهرا (س)
طفل (کودک) مهدی ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر حضرت ابوالفضل (ع)
هدی ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر حضرت ابوالفضل (ع)
اسماء ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر حضرت ابوالفضل (ع)
سمیرا (دینا) یوسفی فر 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر حضرت ابوالفضل (ع)
مرحومه فوزیه حساویان 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر حضرت ابوالفضل (ع)
کاظمیه معاوی 034 زیورآلات 000/912/15 ريال استان صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم حاج علی حبیب پور 242867 انصار 000/000/5 ريال اهواز حضرت ابوالفضل (ع)
مرحومه حاجیه خانم فاطمه حبیب پور (نهاوندی) 242867 انصار 000/000/5 ريال اهواز امام حسین (ع)
مرحومه حاجیه خانم فاطمه حبیب پور (نهاوندی) 242867 انصار 000/000/5 ريال اهواز حضرت ابوالفضل (ع)
مرحوم حاج علی حبیب پور 242867 انصار 000/000/5 ريال اهواز امام حسین (ع)
مرحومه حاجیه خانم فاطمه حبیب پور (نهاوندی) 242867 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
فریده حسینیان 423719/202 ملت 000/000/15 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
عبدالکریم  ظهیری 889158 انصار 000/000/10 ريال خرمشهر حضرت ابوالفضل (ع)
گلبهار شیخ زاده 33 زیورآلات 800/100/28 ريال اهواز امام حسین (ع)
عزت گشتیل 784062 رفاه 000/000/10 ريال هندیجان صحن حضرت زهرا (س)
حاج غلامعباس محمد حسنی 2618733 مهر 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم زینب نجفی پور 2618733 مهر 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
مرحومه حاجیه خانم دونه بهنام 2618733 مهر 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
سیده حاجیه خانم فروغ نیرومند 698724 اقساط انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
عبدالامیر پرهیزکار 915846 صادرات 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
فاطمه سرادار 915846 صادرات 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم شوکت منوری 447148 مهر 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
شهید اصغر منوری 447148 مهر 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم محمد رجبی 447148 مهر 000/000/10 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
حجة الاسلام والمسلمین شاعف 0203223 انصار 000/045/7 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
شهید علیرضا دهان زاده 589926 اقساط ملی 000/000/30 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم حاج قاسم یوسفی 20654 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم اشرف حیدری 20654 انصار 000/000/5 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
سید عباس بلادی 539316/2064 سپه 000/000/30 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم فاطمه دانشی 081 زیورآلات 500/610/99 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
مرحومه سعیده مشتت پور 640614 اقساط انصار 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم شهناز بنی اسد 84 زیورآلات 000/880/8 ريال دشت آزادگان صحن حضرت زهرا (س)
معصومه سعیدیان محمد زاده 943054 اقساط انصار 000/000/10 ريال اهواز امام حسین (ع)
فاطمه نقدی ، بی بی خانم نقدی ، گلبانو نقدی ، رقیه صادقی 24418 اقساط انصار 000/000/30 ريال انصار صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم فریبا سید نژاد 064539843 سپه 000/000/5 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
مرحومه کربلایی مرضیه زارع 064539843 سپه 000/000/5 ريال بهبهان صحن حضرت زهرا (س)
مرضیه فخری 261007 مهر 000/800/5 ريال بهبهان امام حسین (ع)
حاج خلیل ذبیح اله زاده 173715 ملی 000/000/30 ريال دزفول صحن حضرت زهرا (س)
حاج محمد رضا صوفی زاده 708248 ملی 000/000/5 ريال دزفول صحن حضرت زهرا (س)
شهید محمد مهدی واحدیان 640685 000/000/10 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاج حسین حمیدی پور و حاجیه خانم اشرف گلشن نژاد 078634 ملی 000/000/20 ريال دزفول صحن حضرت زهرا (س)
شهید محمد علی کاظمی 091 زیورآلات 500/357/8 ريال شادگان صحن حضرت زهرا (س)
مرحوم عبدالکریم کاظمی و مرحومه خدیجه کاظمی 091 زیورآلات 500/357/8 ريال شادگان امام حسین (ع)
حاجیه خانم سکینه اسد نژاد 092 زیورآلات 000/990/4 ريال گتوند امام جواد (ع)
حاجیه خانم نسرین اسد اله زاده 092 زیورآلات 000/380/6 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم سکینه پور امیری 094 زیورآلات 000/710/15 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
ناهید میسائی 631004 انصار 000/000/30 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم زیبا یوسفی 640502 اقساط انصار 000/000/10 اهواز صحن حضرت زهرا (س)
کشور نریمی نژاد 156402 مهر 000/130/12 ريال رامهرمز امام حسین (ع)
بتول عنایت منش 488096 انصار 000/000/10 ريال   صحن حضرت زهرا (س)
حاجیه خانم معصومه صفار زاده عباس کرمی محمدحسن گرجی محمدجوادگرجی 90 زیورآلات 250/912/4 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)
صدیقه باقری 95 زیورآلات 000/480/7 ريال رامهرمز کلیه حرمها
مسعود صدری به نیابت از کارکنان اداره کل امور اقتضادی و دارائی استان خوزستان 99653 انصار 000/500/61 ريال اهواز صحن حضرت زهرا (س)

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد
ارسال