تازه ترین
خانه » اخبار » ساخت زائر سراى آل کسا توسط یک خیر خوزستانى در کربلا
ساخت زائر سراى آل کسا توسط یک خیر خوزستانى در کربلا

ساخت زائر سراى آل کسا توسط یک خیر خوزستانى در کربلا

اهواز- موسوى نسب: حجت الاسلام ســیدمحمود موسوى مســئول ستاد بازسازى عتبات عالیات خوزستان اعلام کرد: یک نیکوکار خیر اندیش و دوستدار اهلبیت(ع) این استان هزینه ساخت و تجهیز یک زائرســرا را در شهر مقدس کربلا تقبل کرد.
وى گفت: هزینه ساخت این زائر سرا که بــراى زائــران خوزســتانى در نظر گرفته شــده ۵۰ میلیارد ریال است و با نام «آل کســا» در نزدیکى حرم مطهر امام حسین(ع) در مدت ۲ سال ساخته مى شود.
موســوى با بیــان اینکــه کار تملک زمیــن و مراحل ســاخت این زائر ســرا شروع شده است، افزود: همه پروژه هاى بازســازى و عمرانى ســتادبازســازى عتبات عالیات خوزســتان در شهرهاى کربلا، نجف اشــرف،کاظمین، سامرا و بارگاه ملکوتى حضــرت زینب(س) در ســوریه با مشــارکت نقدى و غیر نقدى مردم خوزستان انجام مى شود.
مسئول ستادبازسازى عتبات عالیات خوزستان در ادامه گفت: به علت ناکافى بــودن امکانــات رفاهى مناســب براى زائران، جهت گیرى پروژه هاى عمرانى در شــهرهاى مقدس عراق و زینبیه در سوریه زائر محور خواهد بود.
و ى خاطر نشان کرد: چندى پیش نیز چند خیر دوســت دار اهل بیــت(ع) در اســتان خوزســتان هزینــه ســاخت حایل هاى جداکننده زائــران خواهر و بــرادر در حرمهــاى مطهــر حضــرت  ابوالفضل العباس(ع)، امام حسین(ع) و حضرت على (ع) وهمچنین ســاخت و
نصب صندوقهاى امانت زائران در حرم  امامین عســکریین(ع) در شهر مقدس سامرا را تقبل کردند.
ســتادبازســازى عتبــات عالیــات خوزســتان در مدت یک دهه فعالیت خود در ۲ کشــور عراق و ســوریه دهها پــروژه عمرانــى و زیر بنایــى اعتاب مقــدس در عــراق و ســوریه را تنها با مشــارکت مردم اســتان به ســرانجام رسانده است.

منبع:روزنامه هدف و اقتصاد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد
ارسال