تازه ترین
خانه » متبرعین » متبرعین مشارکت کننده در بازسازی و توسعه حرم های عتبات مقدسه
متبرعین مشارکت کننده در بازسازی و توسعه حرم های عتبات مقدسه

متبرعین مشارکت کننده در بازسازی و توسعه حرم های عتبات مقدسه

 

متبرعین مشارکت کننده در بازسازی و توسعه حرم های عتبات مقدسه

تا پایان اردیبهشت۹۳

نام و نام خانوادگی متبرع

شماره فیش واریزی

مبلغ اهدایی

شهرستان

مربوط به حرم

شهید عبدالمحمد فعال

474774

000/000/50 ريال

 

سامرا

مرحوم محمد رضا نظری

474774

000/000/50 ريال

 

سامرا

حاج محمود دلوار

080627

000/000/5 ريال

 

امام حسین (ع)

حاج علی بابا شمس خوزانی

1439361 و 846193

000/000/20 ريال

 

سامرا

سید حسن موسویان

360504

000/000/5 ريال

اهواز

امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)

محمد محلی

891392

000/000/5 ريال

بهبهان

حرم حضرت عباس (ع)

خ فتانه باقری

139 زیورآلات

000/463/5 ريال

اهواز

حرم حضرت عباس (ع)

علی سلیمانی فرد

182825-2027

000/000/10 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

مرحوم حاج محمد حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

حاجیه خانم روبخیر برات زاده

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

مرحوم مصطفی شریفی

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

حاجیه خانم شاهزاده اسکندری

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

شهید غلامرضا حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

شهید حسن حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

شهیده مریم حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

شهید حسن حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

حسین حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

خ مهشید شریفی

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

محسن حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

مهدی حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

فاطمه حسین نژادیان

286888

000/000/10 ريال

استان

امام حسین (ع)

حاجیه خانم کوکب باغ پناه

1671816

000/000/15 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

کوثر مکوندی

زیورآلات

000/000/8ریال

مسجدسلیمان

امام حسین (ع)

خانم حسین پور

زیورآلات

000/000/10

مسجدسلیمان

صحن حضرت زهرا(س)

یاوری

زیورآلات

000/000/15

مسجدسلیمان

صحن حضرت زهرا(س)

امیر حسین معماری

597537

000/000/10

امیدیه

امام حسین (ع)

خ قدم خیر  حیدری

548851

000/600/7

اهواز

امام حسین (ع)

محمد محلی

674889  صادرات

000/000/5

بهبهان

امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)

خ الهام اتحادی

65567 مهر

000/000/5

خرمشهر

امام حسین(ع)

محمد محلی

224 زیورآلات

000/374/16

بهبهان

امام حسین(ع)

حاج مرتضی عوض پور

224 زیورآلات

400/114/4

بهبهان

امام حسین(ع)

سکینه تورانداز

240 زیورآلات

000/480/12

اهواز

عسکریین (ع)

خ محمودی

342796 ملی

000/000/5

امیدیه

صحن حضرت زهرا(س)

حاج کریم آلبو کرد

2417317 انصار

000/000/10 ريال

اهواز

امام حسین (ع)

حاج کریم آلبو کرد

2417317 انصار

000/000/10 ريال

اهواز

حضرت عباس (ع)

صادق سلطانی

149450 کارت خوان اهواز

000/000/200 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

خ زینب بختیاری

189081/2027 سپه

000/000/10 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

حاجیه خانم زرین رضایی

2423304 انصار

00/500/2 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

خ در خاتون آزادی بخش

917567 انصار

000/000/20 ريال

امیدیه

صحن حضرت زهرا(س)

خ پری علاسوند صالحی

190936/2027

189575/2027

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

محمد اجیلی

290013 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

خ مریم بانو رکاب ساز

037 زیورالات

031/689/60 ريال

استان

حضرت عباس (ع)

محمد اسماعیل اعتقاد

805688 ملی

000/000/10 ريال

استان

حرمین شریفین (ع)

محمود ماپار

449117 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

حرمین شریفین (ع)

خ هدیه سمومی فر

048 زیورآلات

000/300/5 ريال

اهواز

حرم امام حسین (ع)

عبدالرحمان عالمیان

164823 صادرات

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

خ رویخیر شوشتری

83967 ملی

000/000/7 ريال

اهواز

حرم امام حسین (ع)

خ لیلا شاطر پور

055 زیورآلات

500/737/10 ريال

استان

حرم عسکریین (ع)

روح الله روانان

475 سپه

000/000/10 ريال

بهبهان

صحن حضرت زهرا(س)

خ سیده زهرا حسن زاده

057 زیورآلات

500/037/11 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

سید محسن بت شکن

2417985 انصار

000/000/6 ريال

اهواز

حضرت عباس (ع)

سیده زهرا عدنانی

552111 انصار

000/000/15 ريال

امیدیه

حرمین شریفین (ع)

خ دکتر حبیبه صادقی

067 زیورآلات

338/275/13 ريال

امیدیه

صحن حضرت زهرا(س)

شهید ابراهیم دبیری

641330 ملی

000/000/10 ريال

ماهشهر

حرمین شریفین (ع)

لیلا موسوی مقدم

072 زیورآلات

000/319/4 ريال

دشت آزادگان

صحن حضرت زهرا(س)

حاج غلامرضا فروشانی

1294219 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

محمد جعفر سلیقه

085 زیورآلات

000/500/10 ريال

استان

صحن حضرت زهرا(س)

کبری شیرعلی

095 زیورآلات

600/200/12 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا(س)

علی پناه قاسمی

934774 انصار

000/000/10 ريال

گتوند

حرم حضرت عباس (ع)

محمد معتمدی

096 زیورآلات

000/670/70 ريال

شوش

صحن حضرت زهرا (س)

سیده زهرا بیگم رئیسی

181237/46 ملت

000/000/50 ريال

استان

صحن حضرت زهرا (س)

محمد وحید نبی طالبی دهکردی

107 زیورآلات

846/701/9 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

مرحومه روبخیر خیاطیان

1683436 انصار

000/000/10 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

خاور رضایی

123 زیورآلات

000/580/9 ريال

گتوند

حرم امام حسین (ع)

حاجیه خانم سمیه سپهری منش

221420 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

مرحومه مشهدی شریفه احمد زاده

0562911 رفاه

000/000/10 ريال

امیدیه

حضرت ابوالفضل (ع)

سیده زهرا حسن زاده

133 زیورآلات

000/450/12 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

غلامرضا سلطانی

221459 ، 636731 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

مرحوم حاج عبدالکریم اشرف مدرس

791754/23 ملت

000/000/5 ريال

بهبهان

صحن حضرت زهرا (س)

حاجیه خانم تاج بیگم طباطبایی

152 زیورآلات

000/000/50 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

فاطمه چادر دوزاده

331021 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

مرحوم اسماعیل پاپی زاده

331021 انصار

000/000/10 ريال

اهواز

امام حسین ع و حضرت عباس ع

فاطمه حافظی نژاد

159 زیورآلات

000/832/7 ريال

دشت آزادگان

امام موسی کاظم (ع)

بنی اسد

157 زیورآلات

000/870/18 ريال

اهواز

امام حسین (ع)

حاجیه خانم مریم دانش

156730 صادرات

000/000/10 ريال

استان

صحن حضرت زهرا (س)

حاجیه خانم مهین وحدانی

4420 انصار

000/000/10 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

فاطمه سلطان مشعلچی زاده

958484 ، 958793 مهر

000/000/12 ريال

دزفول

صحن حضرت زهرا (س)

حوا قنواتی

3890463 انصار

000/000/5 ريال

امیدیه

صحن حضرت زهرا (س)

غلامرضا اولاد کرمانشاه

969145 ملی

000/000/20 ريال

استان

صحن حضرت زهرا (س)

شهید عبدالکریم کجباف

1683531

000/000/10 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

حاجیه خانم فاطمه مرید پور

1683532

000/000/10 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

زینب الهی

969541 ملی

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

زهره شاهوار پور

198 زیورآلات

000/364/5 ريال

استان

امام حسین (ع)

زهرا شاهوار پور

199 زیورآلات

000/047/7 ريال

استان

امام حسین (ع)

دکتر آذر مستوفی

200 زیورآلات

000/339/12 ريال

اهواز

موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع)

خانم صبائی

204 زیورآلات

000/140/4 ريال

بهبهان

صحن حضرت زهرا (س)

حاجیه خانم فاطمه بهمئی

750330 صادرات

000/000/10 ريال

امیدیه

صحن حضرت زهرا (س)

حاج عبدالکریم لنگ باف

1444283 انصار

000/000/3 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

فریبا عالیپور

208

000/111/5 ريال

ایذه

امام حسین (ع)

حاجیه خانم فاطمه کاظمی اسفه

649637 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

حاج علی کاظمی اسفه

649637 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

کمک های مردمی جمع آوری شده توسط دفتر امام جمعه شهرستان اندیمشک

214 زیورآلات

500/554/67 ريال

اندیمشک

امام حسین (ع)

بسیج خواهران امیدیه

112551

000/000/5 ريال

امیدیه

صحن حضرت زهرا (س)

بلقیس نظری وانانی

411225 ملی

000/000/5 ريال

استان

استان

حاجیه خانم فاطمه نصر زرگانی

006 زیورآلات

000/000/45 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

حلیمه بهمئی

404566 انصار

000/000/5 ريال

امیدیه

امام حسین (ع)

فاطمه عطرفه

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

صحن حضرت زهرا (س)

صالحه ظهیری

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

صحن حضرت زهرا (س)

زهرا ظهیری

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

صحن حضرت زهرا (س)

بشرا محسین عریضی

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

صحن حضرت زهرا (س)

مهدی ظهیری

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

صحن حضرت زهرا (س)

طفل (کودک) مهدی ظهیری

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

حضرت ابوالفضل (ع)

هدی ظهیری

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

حضرت ابوالفضل (ع)

اسماء ظهیری

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

حضرت ابوالفضل (ع)

سمیرا (دینا) یوسفی فر

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

حضرت ابوالفضل (ع)

مرحومه فوزیه حساویان

889158 انصار

000/000/10 ريال

خرمشهر

حضرت ابوالفضل (ع)

کاظمیه معاوی

034 زیورآلات

000/912/15 ريال

استان

صحن حضرت زهرا (س)

مرحوم حاج علی حبیب پور

242867 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

حضرت ابوالفضل (ع)

مرحومه حاجیه خانم فاطمه حبیب پور (نهاوندی)

242867 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

امام حسین (ع)

مرحومه حاجیه خانم فاطمه حبیب پور (نهاوندی)

242867 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

حضرت ابوالفضل (ع)

مرحوم حاج علی حبیب پور

242867 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

امام حسین (ع)

مرحومه حاجیه خانم فاطمه حبیب پور (نهاوندی)

242867 انصار

000/000/5 ريال

اهواز

صحن حضرت زهرا (س)

فریده حسینیان

423719/202 ملت

000/000/15 ريال

بهبهان

صحن حضرت زهرا (س)

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد
ارسال