تازه ترین
خانه » شماره حساب ستاد بازسازی

شماره حساب ستاد بازسازی

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکها و هدایا برای بازسازی عتبات عالیات

  در فهرست نذوراتی که به دفاتر ستاد رسیده اقلام متفاوتی وجود دارد. آن بخش از نذورات که نقدی است پس از واریز به بانک صرف امور عمرانی در حرمها می شود. در قبال پرداخت وجه، نذر کننده قبض جمع آوری نذورات مردمی مربوط به ستاد بازسازی عتبات عالیات را دریافت می کند. بخش غیر نقدی اگر نذر اداء شده ... ادامه مطلب »

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای بازسازی عتبات عالیات

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای بازسازی عتبات عالیات حساب سپهر ۰۱۰۰۸۸۸۰۰۰۰۰۸ بانک صادرات حساب جاری ۲۱۴۳۵۴۷۱۱۱۲۲۲۱۰ بانک انصار کارت به کارت ۰۰۹۱-۱۳۸۵-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار حساب جاری ۱۰۰۰ بانک مهر اقتصادشعبه مرکزی اهواز حساب سیبا ۰۱۰۷۱۷۰۵۹۳۰۰۲ بانک ملی حساب جاری ۱۸۰۰۰۵۶ بانک سپه شعبه مرکزی اهواز حساب جاری ۱۵۰۸۴۸۲۶ بانک رفاه کارگران شعبه۲تامین اجتماعی اهواز حساب جاری ۱۴۰۰۵۰۲۹۸۵۶ بانک ... ادامه مطلب »

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکها و هدایا برای بازسازی عتبات عالیات

شماره حساب جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای بازسازی عتبات عالیات حساب سپهر ۰۱۰۰۸۸۸۰۰۰۰۰۸ بانک صادرات حساب جاری ۲۱۴۳۵۴۷۱۱۱۲۲۲۱۰ بانک انصار کارت به کارت ۰۰۹۱-۱۳۸۵-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار حساب جاری ۱۰۰۰ بانک مهر اقتصادشعبه مرکزی اهواز حساب سيبا ۰۱۰۷۱۷۰۵۹۳۰۰۲ بانک ملی حساب جاری ۱۸۰۰۰۵۶ بانک سپه شعبه مرکزی اهواز حساب جاری ۴۱/۲۳۱۱۲۰۰۲ بانک آینده حساب جاری ۱۵۰۸۴۸۲۶ بانک رفاه کارگران شعبه۲تامین اجتماعی ... ادامه مطلب »

شماره حسابهای جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای بازسازی عتبات عالیات

افتخاری دیگر نصیب مردم عاشق اهلبیت(ع) مرمت ونوسازی ایوان طلای حرم امام علی(ع) وضعیت فعلی خشتهای ایوان  عملیات طلا کاری خشتهای ایوان شماره حسابهای جمع آوری نذورات کمکهاوهدایا برای   بازسازی عتبات عالیات    حساب  سپهر ۰۱۰۰۸۸۸۰۰۰۰۰۸ بانک  صادرات(حرم امام حسین(ع)وابالفضل(ع)   حساب جاری ۲۱۴۳۵۴۷۱۱۱۲۲۲۱۰ بانک انصار  (مشترک بین حرمها)   حساب جاری ۱۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری مهر شعبه مرکزی اهواز   حساب سيبا ۰۱۰۷۱۷۰۵۹۳۰۰۲ بانک ملی (حرمین ... ادامه مطلب »
ارسال